top of page

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI

  1. Thời gian bắt đầu triển khai toàn bộ hệ thống : từ ngày 02/10/2023

  2. Loại đơn hàng áp dụng : tất cả đơn hàng

  3. Kho áp dụng xử lý đơn hàng : tất cả các kho

  4. Ngành hàng áp dụng : tất cả các ngành hàng (trừ Sách và Thời Trang)

  5. Về mô tả Quy chuẩn đóng gói mới (có tinh chỉnh bổ sung so với thông báo trước đó - điểm highlight đỏ):

Các điểm chính:

  • Quy chuẩn đóng gói mới này đáp ứng yêu cầu từ các Sàn

  • Gia tăng mức độ gia cố sản phẩm thông qua việc bổ sung chèn lót bằng túi khí và quấn thêm xốp bong bóng khí cho sản phẩm lõi

Lưu ý: 

  • Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho toàn bộ Quy chuẩn đóng gói Tiêu chuẩn đã ban hành trước đây

  • Quy chuẩn đóng gói mới này không áp dụng với các nhãn hàng hiện đang đóng gói theo Quy chuẩn đóng gói Đặc biệt 

unnamed.png
Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page