top of page

PHẠM VI THỰC HIỆN DỊCH VỤ

VẬN CHUYỂN KHO BÃI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

  1. Phạm vi cung ứng dịch vụ kho bãi

    1. 1 TikiNow cung ứng dịch vụ kho bãi cho Khách hàng tại các địa điểm sau:

image.png

1.2. Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm thực hiện Dịch vụ Kho bãi tại Điều 1.1, TikiNow sẽ gửi văn bản thông báo kịp thời đến Khách hàng.

2. Phạm vi cung ứng Dịch vụ vận chuyển

2.1 Phân chia khu vực/tuyến dịch vụ

a. Phạm vi địa giới được tính trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

image.png

b. Danh sách phân chia tuyến Vùng

image.png
image.png

2.2. Khu vực hạn chế cung cấp dịch vụ bao gồm:

TikiNow không cung cấp Dịch vụ Vận chuyển tại các phường/xã sau:

image.png

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH CÁC QUẬN/HUYỆN THUỘC NỘI THÀNH VÀ NGOẠI THÀNH THUỘC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

screencapture-docs-google-document-d-1NO2V4-eV8KLSZsnBo8ivLwRRadA4XG9i-edit-2023-10-04-10_
screencapture-docs-google-document-d-1NO2V4-eV8KLSZsnBo8ivLwRRadA4XG9i-edit-2023-10-04-10_
Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page