top of page

CHÍNH SÁCH 

VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Khách hàng đồng ý và đảm bảo sẽ tuân thủ chính sách xử lý dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) của TikiNow như dưới đây.

screencapture-docs-google-document-d-1SJiJaYT6IsIoo8ucb8YQDlf1rmOk5HQd-edit-2023-10-05-08_
Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page