top of page

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Phạm vi và thời gian áp dụng

1.1 Chính sách này áp dụng với Khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với công ty TikiNow.

1.2 Chính sách này quy định về các dịch vụ mà TikiNow cung cấp – bao gồm phạm vi cung cấp dịch vụ, quy định chung về hàng hóa, quyền và nghĩa vụ Các Bên.

2. Thuật ngữ & từ viết tắt

image.png
image.png

3. Phạm vi cung ứng dịch vụ

3.1 Phạm vi cung ứng Dịch vụ Kho bãi

TikiNow cung ứng Dịch vụ Kho bãi cho Khách hàng tại các địa điểm sau: được quy định tại website của TikiNow https://tikinow.vn/ hoặc danh sách Phạm Vi Thực Hiện Dịch Vụ đính kèm (nếu có).

3.2 Phạm vi cung ứng Dịch vụ Vận chuyển:

a. Khu vực thực hiện Dịch vụ: được quy định tại website của TikiNow https://tikinow.vn/ hoặc danh sách đính kèm (nếu có).

b. Khu vực hạn chế cung cấp dịch vụ bao gồm:

TikiNow không cung cấp Dịch vụ Vận chuyển tại các phường/xã sau:

image.png

4. Quy định về dịch vụ

4.1 Dịch vụ Kho bãi: 

a. TikiNow sẽ thực hiện lưu trữ, xuất, nhập hàng hóa trong kho; quản lý hàng hóa; nhập liệu; nhận trả hàng và lưu kho cho Khách hàng tại các kho đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật thuộc quyền sử dụng hợp pháp của TikiNow.

b. Thời gian thực hiện Dịch vụ:

 • Thời gian nhập hàng và xuất hàng trả cho Khách Hàng: Từ 8h00 đến 16h00, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (không bao gồm chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật). Thời gian làm việc sẽ được điều chỉnh tại từng thời điểm bởi TikiNow.

 • Thời gian lưu trữ hàng hóa: Thực hiện xuyên suốt, không nghỉ nếu hàng hóa đã được nhập vào kho TikiNow.

 • Thời gian xử lý xuất đơn hàng hoặc các loại khác: Được điều chỉnh và thông báo khi có thay đổi.

 • Thời gian thực hiện Dịch vụ trên có thể được điều chỉnh theo chính sách của TikiNow tại từng thời điểm.

c. Kiểm kê Hàng hóa:

- Thời gian kiểm kê định kỳ: định kỳ 02 (hai) tháng/lần, tính theo thời gian ghi nhận trên lịch vạn niên.  

- Trường hợp kiểm kê phát sinh sai lệch thì các Bên có:

 • 60 (sáu mươi) ngày để kiểm tra lại lượng Hàng hóa thực tế; và

 • 30 (ba mươi) ngày thống nhất về dữ liệu sai lệch, tiến hành các giao dịch điều chỉnh tồn kho (nếu có).

4.2 Dịch vụ Giao – Nhận Hàng hóa:

a. Dịch vụ nhận Hàng hóa trực tiếp tại Kho TikiNow hoặc tại địa chỉ của Khách hàng/Người gửi:

i) Trường hợp nhận Hàng tại Kho TikiNow: 

 • Khách hàng/Người gửi trực tiếp mang Hàng hóa đến Kho TikiNow theo danh sách địa chỉ do TikiNow thông báo tại từng thời điểm.

 • Trường hợp này, Các Bên sẽ tiến hành đồng kiểm tình trạng Hàng hóa – bao gồm (i) nội dung Hàng hóa; (ii) tình trạng ngoại quan bên ngoài của Hàng hóa; (iii) hạn sử dụng của Hàng hóa; và (iv) các đặc tính khác (nếu có).

 • Các Bên ký xác nhận vào danh sách các Đơn hàng Khách hàng đã chuyển giao cho TikiNow do Người gửi chuẩn bị trước và được giữ bởi mỗi Bên (nếu có).

ii) Nhận Hàng hóa tại địa chỉ của Khách hàng/Người gửi:

 • Thực hiện theo chỉ định của Khách hàng hoặc Người gửi nhưng không nằm ngoài Phạm vi Cung ứng Dịch vụ của TikiNow (tại Mục 3 Chính sách này). 

 • Các Bên kiểm tra tình trạng đóng gói bên ngoài của Hàng hóa và chứng từ đính kèm có chứng nhận của Khách hàng hoặc Người gửi (nếu có).

 • Các Bên ký xác nhận vào danh sách các Đơn hàng Khách hàng đã chuyển giao cho TikiNow do Người gửi chuẩn bị trước và được giữ bởi mỗi Bên.

b. Dịch vụ Giao Hàng hóa:

i) Giao Hàng hóa đến Người nhận: TikiNow sẽ giao Hàng hóa đến Người nhận. Trường hợp Khách hàng có ghi chú và Người nhận yêu cầu, TikiNow sẽ hướng dẫn Người nhận kiểm tra tình trạng bên ngoài của Hàng hóa.  

ii) Nguyên tắc giao Hàng hóa đến tay Người nhận: 

 • Đối với các Hàng hóa mà Khách hàng/Người gửi đã đóng gói sẵn, và TikiNow nhận Hàng hóa đã đóng gói theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện”, thì TikiNow sẽ giao Hàng hóa theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện” cho Người nhận như tình trạng khi nhận từ Người gửi. 

 • Đối với các Đơn hàng mà TikiNow chỉ thực hiện giai đoạn vận chuyển:

Trường hợp Người nhận không nhận Hàng hóa sau khi đã kiểm tra/xem nội dung bên trong vì bất kỳ lý do gì, thì TikiNow sẽ hoàn trả Hàng hóa cho Khách hàng/Người gửi nội dung đơn hàng như tình trạng Người nhận kiểm tra. Trong mọi trường hợp TikiNow không chịu trách nhiệm bồi thường nếu Khách hàng/Người gửi thông báo về việc có sự khác biệt giữa nội dung Đơn hàng khi bàn giao cho TikiNow và khi nhận về, trừ trường hợp Khách hàng/Người gửi chứng minh được bao bì/tình trạng đóng gói bên ngoài Hàng hóa không giống tại thời điểm bàn giao cho TikiNow và khi Người nhận kiểm tra.

5. Quy định về hàng hóa 

5.1 Thông tin về đơn hàng và thông tin liên quan đến hàng hóa

a. Đối với Dịch vụ Kho bãi: Thông Tin Về Hàng Hóa bao gồm:

i) Thông tin Hàng hóa: bao gồm nhưng không giới hạn hình dáng, kích thước, màu sắc, ảnh minh họa, mã vạch, hoặc loại mã khác tương đương. 

Tùy trường hợp cụ thể, TikiNow sẽ tiến hành đồng kiểm Hàng hóa về số lượng hoặc nội dung Hàng hóa mà Khách hàng/Người gửi gửi tại Địa điểm thực hiện Dịch vụ.

ii) Khách hàng phải cung cấp và bổ sung đầy đủ thông tin trên trước khi chuyển cho TikiNow. TikiNow có quyền từ chối nhận đối với những Hàng hóa không đầy đủ thông tin liên quan đến như trên.

b. Thông tin về Đơn hàng (đối với những Đơn hàng được nhận vận chuyển trực tiếp từ địa điểm do Khách hàng chỉ định mà không qua giai đoạn lưu trữ kho bãi của TikiNow):

i) Thông tin Đơn hàng – bao gồm các thông tin về số lượng, khối lượng, kích thước ba (03) chiều (dài – rộng – cao) của Hàng hóa, thông tin Người gửi, Người nhận và thông tin khác được thể hiện trên data khi truyền tải API. 

ii) Khách hàng phải cung cấp và bổ sung đầy đủ thông tin trên trước khi chuyển qua Hệ thống cho TikiNow cũng như trước khi TikiNow nhận Đơn hàng. TikiNow có quyền từ chối nhận đối với những Hàng hóa không đầy đủ thông tin trên.

5.2 Khối lượng quy đổi của Hàng hóa dựa trên kích thước 03 (ba) chiều được tính theo công thức sau:

image.png

5.3 Quy định liên quan đến hàng hóa

Quy định đối với Hàng hóa khi gửi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Không thuộc danh mục Hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật và Chính sách hàng cấm của TikiNow tại website của TikiNow tại từng thời điểm.

b. Hàng hóa không thuộc danh mục Hàng hóa nằm ngoài phạm vi cung ứng Dịch vụ của TikiNow được quy định tại website của TikiNow tại từng thời điểm.

c. Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định pháp luật khi gửi cho TikiNow – bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ sau: hóa đơn có giá trị pháp lý của Hàng hóa, hồ sơ nhập khẩu, giấy phép về việc công bố và lưu hành sản phẩm trên thị trường Việt Nam, tem và nhãn Hàng Hóa được thể hiện bằng Tiếng Việt theo đúng quy định pháp luật, các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến Hàng hóa theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.

Khách hàng cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến Hàng Hoá và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Hàng hóa.

d. Đối với các Đơn hàng chỉ sử dụng Dịch vụ Vận chuyển (không thông qua Dịch vụ Kho bãi và đóng gói của TikiNow): Đảm bảo Hàng hóa được đóng gói đúng quy cách, quy chuẩn, đúng tính chất của từng mặt hàng – bao gồm việc gói, bọc, đóng thùng an toàn đáp ứng điều kiện vận chuyển. Để tránh hiểu lầm, đối với các trường hợp Hàng hóa đã được đóng gói sẵn, TikiNow không thể kiểm tra được quy cách đóng gói chuẩn, chỉ có thể kiểm tra ngoại quan bên ngoài, do vậy, việc TikiNow chấp nhận nhận Hàng hóa không đồng nghĩa với việc (i) Khách hàng/Người gửi đã đóng gói đúng quy chuẩn; và/hoặc (ii) Hàng hóa đã đáp ứng đúng và đủ các điều kiện tại Điểm (a), (b), (c) Điều này. Theo đó, TikiNow được quyền từ chối đền bù trong trường hợp Hàng hóa bị hư hỏng do đóng gói không đúng quy chuẩn hoặc Hàng hóa vi phạm các nội dung tại Điểm (a), (b), (c) Điều này.

5.4 Các Trường Hợp TikiNow Được Quyền Từ Chối Nhận Hàng hóa Và Từ Chối Cung Ứng Dịch Vụ

TikiNow được toàn quyền quyết định từ chối cung ứng Dịch Vụ mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a. Khách hàng vi phạm pháp luật về Hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển, Hàng hóa thuộc danh mục hàng không vận chuyển của TikiNow, Hàng hóa chưa được đóng gói đầy đủ, Hàng hóa không có hóa đơn – chứng từ kèm theo, Hàng hóa không tuân thủ quy định về tem nhãn theo quy định pháp luật.

b. Hàng hóa thuộc dạng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô gây mùi, có tính chất dễ bị hư hỏng trong thời gian ngắn hoặc thuộc dạng lỏng, bao gồm nhưng không giới hạn trái cây tươi, sầu riêng, cá khô các loại, các thực phẩm cá/thịt tươi, bánh dễ bị tan chảy, hoặc theo chính sách của TikiNow tại từng thời điểm.

c. Các thông tin về Đơn hàng, thông tin liên quan đến Hàng hóa tại Điều 5.1 Chính sách này không được cung cấp đầy đủ hoặc được cung cấp không rõ rang.

d. Khách hàng vi phạm quy định về thanh toán Phí Dịch vụ của TikiNow hoặc Khách hàng phát sinh công nợ quá hạn chưa thanh toán.

e. Yêu cầu thực hiện Dịch vụ của Khách hàng ngoài Phạm vi Cung ứng Dịch vụ hoặc thời gian thực hiện Dịch vụ của TikiNow.

f. Hàng hóa không được đóng gói cẩn thận, đúng quy cách, tính chất của nội dung của Hàng hóa (đối với trường hợp Đơn hàng chỉ sử dụng Dịch vụ Vận chuyển mà không qua Dịch vụ Kho bãi của TikiNow).

g. Hàng hóa xuất hiện sự sai lệch so với mô tả trên hệ thống/ứng dụng được Khách hàng truyền tảihoặc trên văn bản, chứng từ đi kèm.

h. Hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, móp méo, trầy xước, không nguyên vẹn.

i. Xuất hiện Đơn hàng, Phiếu yêu cầu nhập/xuất hàng ảo (yêu cầu tăng/ giảm số lượng tồn Hàng hóa tại kho trong khi không có hoạt động nhập hoặc xuất hàng vật lý tại kho).

j. Xảy ra trường hợp Người nhận khiếu nại về chất lượng Hàng hóa; hoặc

k. Hàng hóa hoặc Người gửi có dấu hiệu lừa đảo hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy định pháp luật khác.

6. Quyền và nghĩa vụ của TikiNow

6.1 Quyền của TikiNow

a. Được quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về việc sử dụng Dịch vụ, các yêu cầu phát sinh của cơ quan có thẩm quyền. 

b. Được quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán phí Dịch vụ phát sinh đầy đủ và đúng hạn. 

Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tùy vào lựa chọn của mình, TikiNow được quyền thực hiện một hoặc đồng thời các biện pháp sau đây (i) ngưng hoặc tạm ngưng cung cấp Dịch vụ và/hoặc các chính sách ưu đãi/ chiết khấu đang áp dụng cho Khách hàng; (ii) cầm giữ và định đoạt một lượng Hàng hóa nhất định – theo quy định pháp luật; và/hoặc (iii) cấn trừ vào Tiền thu hộ mà TikiNow phải chuyển cho Khách hàng vào đợt chuyển tiền liền kề kế tiếp. Theo đó, khi xảy ra vụ việc, TikiNow sẽ gửi một thông báo cho Khách hàng về việc Khách hàng vi phạm và biện pháp mà TikiNow sẽ áp dụng để hạn chế rủi ro mà TikiNow phải gánh chịu.

c. Được quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ đóng gói hàng hóa (đối với những hàng hóa dễ vỡ, hàng đông lạnh...) theo yêu cầu hoặc sự tư vấn của TikiNow để đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn trong suốt quá trình vận chuyển. Trường hợp Khách hàng không thực hiện đúng, TikiNow được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sự cố Hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

d. Điều chỉnh các chính sách ưu đãi, chiết khấu và/hoặc các chính sách khác đang áp dụng cho Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào nhưng phải thông báo trước cho Khách hàng biết trước 15 (mười lăm) ngày.

e. Được miễn trừ trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật hoặc khi xảy ra một trong các trường hợp tại Chính sách bồi thường và miễn trừ trách nhiệm.

f. Từ chối thực hiện Dịch vụ trong trường hợp (i) Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về Dịch vụ; hoặc (ii) khi xảy ra một trong các trường hợp tại Điều 5.4 Chính sách này.

g. Trong phạm vi Dịch vụ của mình, TikiNow được quyền ủy quyền lại cho nhà thầu phụ của TikiNow để thực hiện việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, việc cung cấp Dịch vụ sẽ do TikiNow chịu trách nhiệm chính với Khách hàng.

h. Ngưng hoặc tạm ngưng cung cấp Dịch vụ và/hoặc các chính sách ưu đãi/ chiết khấu đang áp dụng cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng vi phạm thời hạn thanh toán. 

6.2 Nghĩa vụ của TikiNow

a. Tiếp nhận, giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ của TikiNow.

b. Thực hiện nghiêm túc cam kết về thời hạn, quy trình, các quy định liên quan đến Dịch vụ như đã cam kết. 

c. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về Dịch vụ cung ứng, Phí Dịch vụ đã cung ứng cho Khách hàng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các thông tin liên quan khác (nếu có). 

d. Đảm bảo chất lượng Dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đã công bố và thoả thuận giữa các Bên. Công bố rõ, kịp thời với đại diện Khách hàng các phương án, biện pháp xử lý trong trường hợp hoàn thành cung ứng Dịch vụ không đúng như cam kết.

e. Đảm bảo an toàn, chính xác và bí mật thông tin của Khách hàng theo qui định của pháp luật, giữ bí mật thông tin riêng về Người nhận, Người gửi, trừ trường hợp các thông tin này xuất phát từ bên thứ ba hoặc được công bố rộng rãi trên website của Khách hàng hoặc bất kỳ trang web nào khác.

f. Đảm bảo an toàn cho Hàng hóa trong quá trình cung ứng Dịch vụ. 

g. Trong khả năng thực hiện Dịch vụ, TikiNow được quyền thuê hoặc hợp tác với bên thứ ba về việc thực hiện Dịch vụ tại Hợp đồng này, tuy nhiên, TikiNow phải chịu trách nhiệm trước Khách hàng về các thất thoát của Hàng hóa do bên thứ ba mà TikiNow hợp tác gây ra. 

7. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

7.1 Quyền lợi của Khách hàng

a. Được quyền yêu cầu TikiNow cung cấp Dịch vụ theo nội dung quy định trong Hợp đồng và các dịch vụ khác theo thỏa thuận.

b. Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.

c. Được quyền khiếu nại về việc Hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát, hoặc chất lượng Dịch vụ không đảm bảo quy định trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thời hiệu và thời hạn được quy định tại Chính sách khiếu nại và quy trình xử lý khiếu nại.

d. Được TikiNow bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra hư hỏng, thất thoát Hàng hóa do lỗi của TikiNow gây ra trong quá trình sử dụng Dịch vụ theo chính sách bồi thường của TikiNow. 

e. Được quyền yêu cầu TikiNow cung cấp bảng kê (điện tử) và hóa đơn (điện tử) liên quan đến việc thanh toán phí Dịch vụ theo quy định pháp luật. 

7.2 Nghĩa vụ của Khách hàng 

a. Bố trí, sắp xếp nhân viên thực hiện việc Đối soát Dịch vụ đúng thời hạn.

b. Bồi thường thiệt hại thực tế cho TikiNow và bên thứ ba có liên quan khi thiệt hại xảy ra xuất phát từ Khách hàng hoặc Người gửi theo quy định của pháp luật.

c. Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) nội dung Hàng hóa; (ii) tranh chấp về quyền sở hữu, nguồn gốc Hàng hóa với bên thứ ba bất kỳ; hoặc (iii) khiếu nại của Người nhận về việc hàng hóa bị lỗi, không đúng yêu cầu – bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại của Người nhận về việc màu sắc, kiểu dáng, nội dung Hàng hóa không khớp, khiếu nại về việc hàng hóa được đánh trên sàn thương mại điện tử/ website và hàng hóa nhận thực tế không đúng yêu cầu mặc dù cùng thông tin hoặc mã hàng, …

d. Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người gửi, Người nhận và Hàng hóa mà Khách hàng giao cho TikiNow. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin Người gửi, Người nhận hoặc Hàng hóa không đúng yêu cầu của Người nhận thì Khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết với Người nhận, đồng thời Khách hàng vẫn phải thanh toán cho TikiNow các phí Dịch vụ phát sinh đối với Đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.

e. Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với Cơ quan có thẩm quyền khi Hàng hóa bị tạm giữ hoặc tịch thu.

f. Cung cấp đầy đủ (i) các thông tin liên quan đến Hàng hóa; (ii) chỉ dẫn liên quan đến việc sắp xếp, đóng gói và bảo quản Hàng hóa; (iii) thông tin liên quan đến Người gửi, Người nhận trên Hàng hóa; và (iv) các thông tin khác liên quan đến việc hỗ trợ TikiNow thực hiện Dịch vụ theo quy định tại Chính sách này và/hoặc theo yêu cầu của TikiNow tại từng thời điểm. 

Đối với các Đơn hàng không sử dụng Dịch vụ kho bãi, đóng gói của TikiNow mà được TikiNow nhận trực tiếp từ Khách hàng/Người gửi để giao thì Khách hàng và Người gửi phải đóng gói Hàng hóa theo đúng quy cách, kích thước và tính chất của từng mặt hàng, đặc biệt đối với Hàng hóa là các mặt hàng dễ vỡ. Quy trình vận hành, quy định về đóng gói được TikiNow được cập nhật trên website của TikiNow tại từng thời điểm.

g. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ có liên quan đến Hàng hóa khi bàn giao Hàng hóa cho TikiNow – bao gồm nhưng không giới hạn giấy phép về việc công bố và lưu hành sản phẩm trên thị trường Việt Nam, tem và nhãn hàng hóa được thể hiện bằng Tiếng Việt minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa (nếu có). 

Trong trường hợp Hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh/vận chuyển có điều kiện (bao gồm nhưng không giới hạn thực phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng…) thì Khách hàng còn phải cung cấp cho TikiNow giấy phép liên quan đến việc lưu hành, công bố chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ khác liên quan của Hàng hóa trên thị trường Việt Nam theo quy định của pháp luật.

TikiNow sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Hàng hóa bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi Cơ quan có thẩm quyền do Hàng hóa không tuân thủ quy định về tem nhãn, không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp pháp đính kèm hoặc không có đầy đủ giấy phép để được lưu hành trên thị trường Việt Nam theo quy định pháp luật.

h. Đảm bảo về tính hợp pháp của Hàng hóa – bao gồm nhưng không giới hạn Hàng hóa được bàn giao cho TikiNow thực hiện Dịch vụ thuộc trường hợp Hàng hóa hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ pháp lý, chứng từ chứng minh nguồn gốc Hàng hóa; tuyệt đối không gửi Hàng hóa chưa được lưu thông trên thị trường, hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển/kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được các giấy phép liên quan; …

i. Đối với một số dự án đặc thù mà theo thỏa thuận TikiNow phải trang bị thêm công cụ dụng cụ, trang thiết bị để cung cấp Dịch vụ riêng cho Hàng hóa của Khách hàng thì trong mọi trường hợp khi Hợp đồng hoặc Dịch vụ chấm dứt trước thời hạn, Khách hàng phải mua lại các trang thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản khác mà TikiNow đã đầu tư theo yêu cầu của dự án hợp tác, giá mua lại sẽ tính theo giá mà TikiNow đã mua vào trừ đi khấu hao thời gian sử dụng theo Hợp đồng.

j. Phối hợp với TikiNow thực hiện việc kiểm tra nội dung của Hàng hóa khi TikiNow có yêu cầu.

k. Thanh toán cho TikiNow đúng thời hạn và quy định tại Phụ lục đính kèm.

Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp Khách hàng vi phạm thời gian thanh toán thì tùy vào lựa chọn của TikiNow, TikiNow có quyền (i) cầm giữ và định đoạt một lượng Hàng hóa nhất định – theo quy định pháp luật, và/hoặc (ii) cấn trừ vào Tiền thu hộ mà TikiNow phải chuyển cho Khách hàng vào đợt chuyển tiền liền kề kế tiếp.

l. Không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của TikiNow.

m. Không thực hiện bất kỳ hành vi đe dọa, nói xấu hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng bất lợi đến hình ảnh, uy tín của nhân viên TikiNow cũng như chính TikiNow.

n. Không sử dụng danh nghĩa của TikiNow để làm việc hoặc trao đổi với bên thứ ba.

o. Không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong suốt quá trình hợp tác giữa Các Bên – bao gồm như không giới hạn việc lợi dụng Hệ thống TikiNow hoặc việc hợp tác giữa Các Bên để gửi hàng cấm, thông đồng cùng bên thứ ba để thực hiện các hành vi gây hại cho Bên còn lại, có hành vi bạo lực với nhân viên của Bên TikiNow.

p. Trường hợp Hợp đồng chấm dứt, Khách hàng có nghĩa vụ di dời toàn bộ Hàng hóa đã gửi tại Kho của TikiNow ra khỏi kho lưu trữ. Quá 15 (mười lăm) ngày nhưng Khách hàng chưa hoàn tất việc di dời thì TikiNow được quyền xử lý đối với phần hàng còn đang lưu trữ tại kho và Khách hàng cam kết không có bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc xử lý này. Mọi chi phí liên quan đến việc xử lý Hàng hóa và chi phí lưu trữ Hàng hóa tại Kho trong thời gian này sẽ do Khách hàng thanh toán lại cho TikiNow theo thông báo của TikiNow. Trong trường hợp này, tùy vào lựa chọn của mình, TikiNow có quyền thực hiện việc thanh lý Hàng hóa, theo đó, giá trị hàng hóa sau khi thanh lý sẽ được hoàn lại cho Khách hàng sau khi khấu trừ đi các chi phí liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các phí dịch vụ liên quan đến việc thanh lý hàng hóa, phí lưu trữ kho bãi trong thời gian thanh lý, và các khoản phí mà TikiNow đã phải trả khi TikiNow tiến hành thanh lý tài sản). Trường hợp giá trị hàng hóa sau khi thanh lý không đủ khấu trừ chi phí mà TikiNow đã thanh toán, thì Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán lại cho TikiNow theo thông báo của TikiNow tại thời điểm đó. Trong mọi trường hợp, Khách hàng xác nhận số liệu mà TikiNow đã gửi lần cuối cùng trước thời điểm chấm dứt hợp tác là chính xác và Khách hàng không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

q. Trong mọi trường hợp, Khách hàng đảm bảo và bảo vệ cho TikiNow được tránh khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá, hay phán quyết đòi quyền lợi, và bất cứ hay tất cả các thua thiệt, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, chi phí kế toán và các chi phí điều tra trong phạm vi pháp luật cho phép) và không bị thiệt hại từ hoặc phát sinh liên quan tới (i) khả năng thực hiện Hợp đồng, khả năng sử dụng dịch vụ của chính Khách hàng; (ii) các thông tin, tài liệu, quyền sở hữu trí tuệ của nội dung, hình ảnh quảng cáo mà Khách hàng cung cấp cho TikiNow để đăng tải, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Khách hàng trên website hoặc trang mạng xã hội của TikiNow (nếu có), cũng như thương hiệu, hình ảnh đại diện, logo mà Khách hàng đang sử dụng; (iii) nội dung Hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ của Hàng hóa và các giấy tờ, tài liệu liên quan kèm theo Hàng hóa mà Khách hàng bàn giao cho TikiNow thực hiện Dịch vụ.

8. Quy định về thông báo

8.1 Bất kỳ Thông báo nào được trao đổi giữa Các Bên liên quan đến Hợp đồng này phải được gửi đến Bên còn lại bằng phương thức chuyển giao trực tiếp, gửi thư bảo đảm qua bưu điện, gửi qua email hoặc gửi qua fax. 

8.2 Thông báo đã được chuyển giao và gửi đi theo quy định nêu trên sẽ được xem là đã nhận được khi:

a. Tại thời điểm chuyển giao nếu chuyển giao trực tiếp;

b. 03 (ba) Ngày làm việc kể từ ngày gửi nếu gửi thư bảo đảm qua bưu điện;

c. 01 (một) giờ kể từ thời điểm Thông báo được gửi đi qua email có đính kèm văn bản có chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của bên gửi; hoặc

d. Tại thời điểm chuyển phát nếu bên gửi nhận được báo cáo Thông báo đã được gửi đi hoàn tất trên máy fax.

Trường hợp Thông báo được nhận không vào giờ làm việc (từ 08h00 đến 17h00 trong Ngày làm việc) thì được hiểu là được nhận được vào Ngày làm việc liền kề tiếp theo.

8.3 Để làm rõ, TikiNow được toàn quyền dựa vào các Thông báo do người được ủy quyền của Khách hàng đưa ra, đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra về thẩm quyền của người được ủy quyền đó. 

Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page